#plynové komory
Miroslav Čaplovič

Je lož, že 2+2=4?!

Komentáre a glosy 27.01.2020 09:00