#Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy
Martin Krno

My zväčša nie sme zlí

Komentáre a glosy 09.01.2020 20:00