#politický liberalizmus
Jozef Hrabina

Stratégia či ideologická doktrína?

Analýzy a postrehy 22.01.2019 14:00