#populačný vývoj
starnutie, dôchodcovia

Slovensko starne, musí sa nachystať na zmeny

Domáce 30.05.2017 07:00
čína, ľudia

Svetová populácia rastie pomalšie

Človek 24.09.2015 12:30
dôchodcovia, starí ľudia

Depopulácia - keď menej je viac

Analýzy a postrehy 23.09.2014 22:00
Rómovia, osada, barla, Plavecký Štvrtok

Rómov pribudne. Populačná explózia sa však nekoná

Domáce 15.05.2014 12:30
Chicago

Memento populačného vývoja

Fenomén 07.05.2014 13:00