#poruchy sluchu

senior, vozík, staroba, imobilita, osteoporóza,...

Rednutie kostí môže ovplyvniť aj sluch

Seniori 28.08.2021 06:00
chlapec, ucho, lekár, načúvací strojček,...

Kochleárny implantát zachraňuje sluch

Človek 11.03.2019 15:14