#pozemkové spoločenstvá
pole, pozemok, pozemky

Čo treba vedieť o spoločnej nehnuteľnosti v pozemkovom spoločenstve

Ako vybaviť 17.06.2014 12:26
les, urbár, urbariát, drevo, park, stromy, strom

Kto vedie spoločenstvo vlastníkov pozemkov?

Ako vybaviť 16.06.2014 08:47
les, drevo, strom, stromy, urbár, urbariát

Pozemkové spoločenstvá sa musia do konca júna registrovať

Ako vybaviť 13.06.2014 09:40
les, drevo, strom, stromy, urbár, urbariát

Podiel na spoločných pozemkoch možno predať aj mimo predkupného práva

Ako vybaviť 10.10.2013 06:30
pole, pozemok, roľa, traktor, družstvo

Aké povinnosti majú pozemkové spoločenstvá

Ako vybaviť 10.10.2013 06:30