#pozostalostná penzia

senior, dôchodca

Druhý pilier: Koľko peňazí dostanete, keď sporiteľ zomrel vo fáze sporenia? Tu sú príklady!

Ako vybaviť 06.07.2022 08:00
vdovec, smútok

Pozostalostná penzia? Pozor! Ak o ňu nepožiadate, nedostanete ju!

Ako vybaviť 01.07.2022 06:00
žena, dôchodkyňa, vdova

Pozostalostný dôchodok: Kto ho dostane rok a kto dlhšie?

Ako vybaviť 27.06.2022 06:00
žena, vdova, bolesť

Príklady: Koľko peňazí dostanete po smrti príbuzného? Kto dostane len polovicu?

Ako vybaviť 23.06.2022 06:00
dôchodca, senior, pozostalý, pozostalostná...

Po smrti partnera nedostanete celú jeho penziu, len percento z nej. Aké?

Ako vybaviť 22.06.2022 06:00
muž, dôchodca, penzista, dedičstvo, dedenie

Diskriminácia pri vyplácaní pozostalostných penzií bude zrejme odstránená

Dôchodky 11.05.2022 12:32
muž, dôchodca

Po smrti príbuzného nemáte nárok na celú jeho penziu. Príklady, koľko peňazí dostanete?

Ako vybaviť 29.03.2022 06:00
stará žena, dôchodok,

Po úmrtí jedného z manželov môžete dostať pozostalostnú dávku. Ako dlho? A komu ju nepriznajú?

Ako vybaviť 18.03.2022 08:00
žena, smútok, úmrtie

Pozostalostná penzia? Nedostanete celý dôchodok zomretého

Ako vybaviť 16.03.2022 08:00
manželia, dôchodcovia, seniori, rozmýšľanie,...

Starobný, predčasný, invalidný či minimálny dôchodok. Čo vás trápi najviac?

Dôchodky 25.11.2021 06:00
žena, bolesť, smútok, trúchlenie

Vdovský či vdovecký dôchodok: Po úmrtí jedného z manželov

Peniaze 04.08.2021 09:00
smútok, skľúčenosť, budúcnosť

Pozostalostná penzia: Dostanete 60 % alebo polovicu?

Peniaze 03.08.2021 08:00
žena, smútok, vdova, trúchlenie

Pozostalostné penzie v otázkach a odpovediach. Ako je to u rozvedených ľudí?

Peniaze 16.03.2021 08:00
muž, smútok, trúchlenie, smrť, vdovec

Pozostalostná penzia: Ako ju získať + príklady

Peniaze 10.03.2021 08:00
smútok, smrť, pozostalí

Pozostalostné dávky: Pomáhajú prekonať stratu po smrti blízkeho

Seniori 09.11.2019 08:00
smútok, smrť, pozostalí

Pozostalostné dôchodky po jednom poistencovi majú svoj strop

Peniaze 15.10.2019 10:21
smútok, smrť, pozostalí

Pozostalostné dôchodky: Nie sú celou sumou penzie zomretého

Dôchodky 26.06.2019 06:00
smútok, muž, pozostalý

Nárok na dávku zaniká dňom smrti jej poberateľa

Dôchodky 19.03.2019 08:00
dedo, mince, peniaze

Pýtate sa: Na priznávanie, sumu a dĺžku poberania pozostalostnej penzie

Dôchodky 18.03.2019 08:00
smútok, smrť, pozostalí

Pozostalostná penzia sa vypláca minimálne jeden rok

Dôchodky 17.03.2019 08:00