#pozostalostný dôchodok

vdova, smútok, starosti

Vdova i vdovec po uzatvorení nového manželstva strácajú nárok na pozostalostný dôchodok

Dôchodky 17.02.2020 08:42
vdova, smútok, starosti

Vdovy a vdovci: Viete, že suma pozostalostných dôchodkov má svoj strop?

Peniaze 07.11.2019 09:59
študent, štúdium, vysoká škola, internát

Ukončenie štúdia siroty môže ovplyvniť aj vdovský dôchodok

Ako vybaviť 21.10.2019 13:43
dedo, mince, peniaze

Pýtate sa: Na priznávanie, sumu a dĺžku poberania pozostalostnej penzie

Dôchodky 18.03.2019 08:00
smútok, smrť, pozostalí

Pozostalostná penzia sa vypláca minimálne jeden rok

Dôchodky 17.03.2019 08:00
vdova, smútok, starosti

Pozostalostné dôchodky sa neurčujú z mininimálneho dôchodku zomrelého

Dôchodky 18.02.2019 15:08
peniaze, dôchodok, penzia, seniori

Najviac dôchodkov v decembri 2018 putovalo do Nitrianskeho a Prešovského kraja

Dôchodky 07.01.2019 13:52
starí rodičia, vnučka, dôchodok, dôchodci

Penzijné dávky: Kedy na aký druh dôchodku máte nárok?

Dôchodky 13.12.2018 06:00
vdova, smútok, starosti

Druhy dôchodkov: Po smrti partnera pozostalostná dávka

Dôchodky 20.10.2018 06:00
dôchodok, dôchodca, žiadosť

Ako vybaviť pozostalostný dôchodok krok za krokom

Dôchodky 14.02.2018 11:09
d§chodca, dôchodok, dôchodkyňa, penzia, vdova

Vdovský dôchodok nedostanete automaticky. Musíte oň požiadať

Dôchodky 30.11.2017 12:51
vdovec, smútok

Pozostalostný dôchodok je len zlomkom z penzie zomretého

Dôchodky 09.06.2017 09:44
dôchodok, dôchodca, penzia

Kto a kedy má nárok na dôchodok?

Dôchodky 26.05.2017 09:34