#predsudky voči cudzincom
Silvia Ruppeldtová

Pracovníci zo zahraničia

Komentáre a glosy 09.08.2018 14:00