#premenovanie námestia
krno, svetozár krno, svetozar krno

Nedocenená devíza Povstania

Analýzy a postrehy 06.11.2019 11:00