#prepisovanie dejín
Martin Krno

Kto píše dejiny?

Komentáre a glosy 08.05.2019 20:00