#prežiť v kolektíve
pracovisko - hádky - konflikty

Ako prežiť v kolektíve? S každým podľa zásluh!

Kariéra 31.10.2013 10:00