#rodovo neutrálny jazyk
Zdravotná sestra a zdravotný brat

Je náš jazyk necitlivý voči ženám?

Spoločnosť 10.03.2021 06:00