#Rokovací poriadok NR SR
Martin Krno

Odložme kádrové piškvorky

Komentáre a glosy 30.03.2020 20:00