#Roman POlanský
Roman Polanski, režisér

Režiséra Romana Polanského čaká nové pojednávanie o vydaní do USA

Film a televízia 28.08.2015 11:25