#Ruská avantgarda
Natália Gončarovová: Cyklista (1913)

Výstava vo Viedni: Keď uzrieš svetlo, poznáš tmu

Spoločnosť 06.06.2016 15:00
Valerij Kupka (zost.) Ruská avantgarda

Kniha roka: Opäť ruská poézia, tentoraz básnici vzbury

Kniha 22.12.2014 05:00