#Sarah Palinová
Peter Javůrek

Zabudnutá samozrejmosť

Komentáre a glosy 26.08.2018 20:00