#sekularizácia
kostol, cirkev, náboženstvo

Kto sa bojí sekularizmu?

Názor ľudu 09.06.2017 18:00