#severoírsky protokol
Dublin, Írsko

Varadkar: Británia a EÚ sa približujú k dohode o severoírskom protokole

Svet 26.02.2023 07:43