#školské poplatky

dieťa, peniaze, škola, školné

Výdavky na školstvo by mali podporiť kvalitu

Vzdelávanie 04.12.2019 11:00
Deti

Pre obedy zadarmo zvýšili niekde školské poplatky

Ľudia 08.03.2019 12:00