#Slovenská inovačná a energetická agentúra
budova ÚRSO, ÚJD, SIEA

Platnosť poukážok v projekte Zelená domácnostiam II bude opäť len tri mesiace

Energetika 26.05.2021 12:44
elektrony, procesor, obvody, zaklada doska,...

Európska únia podporí nové projekty v oblasti mikroelektroniky

Ľudia 26.02.2021 15:10
ohrev, kurenie, domy,

Dotácie pre domácnosti na obnoviteľné zdroje energie pokračujú ďalej

Ekológia 19.02.2021 18:53
energia, kolektor

Dotácie na energie za milión eur nevyšli

Ľudia 21.01.2016 07:00
teplo, energie, peniaze, radiátor, kúrenie

Dotácie na energie štartujú na jeseň

Ľudia 21.08.2015 13:00