#sluchovo postihnutí

Jana Filipová, posunková reč

Jana Filipová: Nepočujúci nechcú byť na príťaž spoločnosti

Rozhovory 11.06.2020 06:00
Zástupkyňa EFFETA - Strediska sv. Františka...

Pri práci s nepočujúcimi je duchovno veľmi dôležité

Ľudia VIDEO 25.04.2014 10:00