#Sochárky

Erna Masarovicova  Pri zvarani  1960  Sukromny archiv

Košická pocta sochárkam

Galéria 13.02.2016 12:05
Julie Horová-Kováčiková: Kľačiace torzo, 1934-1935 SNG

Ženy, ktoré sa presadili na scéne ovládanej mužmi

Galéria 23.04.2015 09:03