#Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy
Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy, edd. Daniel Gerbery a Roman Hofreiter

Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy, edd. Daniel Gerbery a Roman Hofreiter

Kniha 24.05.2016 05:00