#spoluvlastníctvo

práca, kolegovia

50 otázok o spoluvlastníctve

Občan a štát 09.07.2019 06:00
muž, pôda, zem, poľnohospodár

Dedenie a delenie pôdy

Občan a štát 15.12.2018 06:00