#štátne vyznamenanie

prezident, Martin Činovský, vyznamenanie, známka

Vytvoril známky s portrétmi troch prezidentov. Čaká ho štvrtý

Prezidentské voľby 2014 09.01.2014 14:00