#Stredoslovenská galéria

Mikyta, maľba, výstava

Mikyta zhmotňuje v Stredoslovenskej galérii umelecký princíp

Galéria 27.06.2019 11:55
Dominik Skutecký, Stredoslovenská galéria

Vo vile Dominika Skuteckého sa realizujú reštaurátorské zázraky

Galéria 24.06.2019 12:15
Stredoslovenská galéria

Rómovia zaplnili priestory Stredoslovenskej galérie

Galéria 23.05.2019 11:03
Stredoslovenská galéria

Ján Triaška otvára Sezónu v Stredoslovenskej galérii

Galéria 12.03.2019 13:43
Michal Moravčík

Umelecký prierez jedným životom v Pretóriu Stredoslovenskej galérie

Galéria 20.12.2018 17:16
Daniela Chrienová

Zázrak vizuálneho vnemu Daniely Chrienovej v Stredoslovenskej galérii

Galéria 19.11.2018 12:27
My, ľudia, Stredoslovenská galéria

My, ľudia alebo: Keď sa stáva z jednotného množné číslo

Galéria 19.09.2018 17:20
Dominik Skutecký

Dve noblesné dámy pod jednou strechou

Galéria 13.09.2018 15:00
Hejtslováci

Ako vidí Hejtslovákov Ivana Šáteková

Galéria 08.08.2018 14:00
Viliam Ruttkay-Nedecký, Nočný rybolov

Tri obdobia, tri skvosty, tri rôzne inštalácie v Bethlenovom dome

Galéria 17.07.2018 10:29
stredoslovenska

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici vie oceniť pozornosť

Galéria 14.02.2018 16:06
stano filko

Výstava Stana Filka kritizuje ideológie a vládne štruktúry

Galéria 09.01.2018 16:00
Stredoslovenská galéria

Milan Sokol a jeho Recyklus v Stredoslovenskej galérii

Galéria 25.10.2017 14:13
Stredoslovenská galéria

Skvosty výtvarného umenia od konca 19. storočia po súčasnosť v Bethlenovom dome

Galéria 16.10.2017 13:06
výstava, Betlenov dom

Vizuálne umenie a ľudská skutočnosť na výstavách v Bethlenovom dome

Galéria 09.06.2017 15:56
Geo Femina

Výtvarníčka Mária Balážová vidí geometriu v ženskom svete

Galéria 26.05.2017 09:58
Tatrahundert

Vysoké Tatry sú poruke nielen z vrcholov svojich štítov

Regióny 31.03.2017 15:00
SSG, vila Dominika Skuteckého, piknik

Vila Dominika Skuteckého sa otvára pre širokú verejnosť

Regióny 19.08.2016 11:40
Juraj Kollár

Domased i svetobežník Juraj Kollár v Praetóriu v Banskej Bystrici

Regióny 02.08.2016 12:31
Jozef Božetech Klemens

Stredoslovenská galéria ponúka prechádzku starou Bystricou na plátne

Regióny 01.07.2016 10:27