#subvlnová fotonika
fotonika, technológia, prenos informácií, kábel

Subvlnová integrovaná fotonika – technológia budúcnosti má aj slovenský pôvod

Technológie 18.09.2018 11:39