#TED Global
klávesnica, Wifi, bezdrôtová sieť, internet,...

Li-Fi môže nahradiť Wi-Fi. Ponúka stonásobne vyššie rýchlosti pri prenose dát

Technológie 29.11.2015 15:45