#témy na bankovkách
ECB Project New-banknotes-designs 640230...

Chcete vybrať témy pre nové eurobankovky? Môžete tak spraviť do konca augusta

Ľudia 06.08.2023 11:46