#Teorie nevzdělanosti
Martin Makara, vizitka,

V ústrety nevzdelanosti

Esej 13.09.2018 06:00