#terénna sociálna práca

Zuzana Kumanová

Terénna sociálna práca ako úspešný nástroj integrácie Rómov

Analýzy a postrehy 25.09.2019 14:00
Zuzana Kumanová

Eurofondy sa nehodia na všetko

Analýzy a postrehy 07.03.2019 16:00