#terénna sociálna pracovníčka
Jarmila Vaňová, terénna pracovníčka

Hybnou silou zmeny je rómska žena, hovorí Jarmila Vaňová

Rozhovory 29.01.2019 06:00