#think tank

Vladimir Putin, Joe Biden, La Grange, Ženeva,...

Kybermocnosti: USA vedie, Rusko útočí, Čína postupuje

Spoločnosť 05.08.2021 06:00
Igor Daniš

Fenomén Fico: dobrý taktik, zlý stratég

Analýzy a postrehy 17.01.2020 20:00