#Tomáš Alscher

Tomáš Alscher

Národnému onkoústavu bude šéfovať Tomáš Alscher

Domáce 21.06.2018 15:47
Tomáš Alscher

NOÚ po Valockom dočasne povedie Tomáš Alscher

Domáce 30.04.2018 15:14