#Tomášov
Nákladné auto / Oprava / Údržba ciest / Cesta /

BSK: Opravy cesty sa dočkajú v Tomášove a Miloslavove

Doprava 17.10.2022 18:00
Malý Dunaj, rieka, splav, trasa Eliášovce - Jelka

Malý Dunaj. Veľké vodné dobrodružstvo

Cestovný ruch 23.07.2014 12:00