#Via Iurus
Štefan Holý

ÚMS má takmer 100 pripomienok k Zákonu o územnom plánovaní a Stavebnému zákonu

Ľudia 26.05.2021 16:40