#vyrovnanie BSM
rozvod, manželia

Musia byť podiely oboch manželov pri delení majetku pri rozvode rovnaké? Dávno to neplatí

Ako vybaviť 23.08.2023 06:00