#vyschnuté jazero
Sawa  iracke jazero

Iracké jazero Sáva prvýkrát za stovky rokov nemá žiadnu vodu

Zem 24.06.2022 06:00