#výsledky meraní
vzdelávanie, škola, vyučovanie, trieda,...

Meranie PISA 2018: Slovenskí žiaci sú doma v témach migrácie, chudoby či klimatických zmien

Vzdelávanie 26.10.2020 10:00