#Wi-Fi 7
TP-Link, Wi-Fi 7, smerovač

Wi-Fi 7 je tu. Naplno ho však zatiaľ nevyužijete

Komunikácia 21.11.2022 07:50