#záchrancovia tradícií
Peter Javůrek

Právom zvolená prezidentka

Komentáre a glosy 14.06.2019 20:00