#začlenenie do spoločnosti
ide o pravdu, Branislav Ondruš

Sociálne podniky sú efektívnejšie

Analýzy a postrehy 25.06.2020 14:00