#zajakavosť

Kristína Lukáčová

Kristína Lukáčová skúma mozog vtákov. Zaujímavé nie sú len potkany

Ľudia 04.07.2016 11:00
Barbara Králiková, klinická logopédka

Najviac problémov robí deťom hláska R

Zdravie a prevencia 29.07.2011 06:00