#zákon o odoberaní titulov
UMB

Následky verzus príčiny

Analýzy a postrehy 18.01.2019 12:00, aktualizované: 19.01.2019 10:00