#združenie podnikateľov Slovenska
zmluva, podpis, obchod, biznis

Podnikatelia vítajú zmenu Obchodného zákonníka, mal by sa však spolu s ním zmeniť aj Občiansky zákonník

Ľudia 20.02.2021 10:53
zamestananci, počítač, práca, firma,

Firmy sa musia pripraviť na ďalšiu zbytočnú byrokraciu

Firmy a trhy 25.01.2021 14:02