#zelená stena
docent Attila Tóth, SPU v Nitre, FZKI, zelená...

Inšpirujte sa: Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva majú zelenú strechu, steny aj vodopriepustné povrchy

Dizajn 09.05.2024 14:00