#zhromaždenia občanov
Michal Horský

Komunálne voľby - test krívajúcej demokracie

Komentáre a glosy 26.10.2022 19:00