#zmeny klímy
Pavel Faško

Faško: Počasie ide od jednej krajnosti k druhej

Domáce 28.02.2019 13:00
Tirolsko, povodne, 2005

Klíma posúva čas povodní

Ľudia 04.09.2017 07:00