#zmluva so Svätou stolicou
mortu1

Konsenzus iba cirkevných predstavených

Analýzy a postrehy 21.10.2019 14:00